Wykorzystanie Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RIIP WZ) na przestrzeni miesiąca

Od początku maja, System Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RIIP WZ) przyciągnął ponad 7 tysięcy aktywnych użytkowników. Platforma ta zapewnia użytkownikom dostęp do danych przestrzennych online z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, co umożliwia załatwianie spraw w sposób komfortowy, szybki i bezpieczny bez konieczności osobistego stawienia się w urzędzie.

Przykładem usług dostępnych na platformie jest m.in. możliwość sprawdzenia wydanej licencji na udostępnienie materiałów pochodzących z wojewódzkiej części zasobów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) czy uzyskanie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków. Takie rozwiązania znacznie ograniczają koszty procedowania spraw oraz pozwalają oszczędzić cenny czas mieszkańcom, urzędnikom i firmom.

RIIP WZ służy również do obsługi spraw prowadzonych przez Urząd Marszałkowski, jednostki województwa, takie jak Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego i Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej, a także wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu na terenie Pomorza Zachodniego.

Projekt RIIP WZ był rozwijany przez półtora roku, korzystając z autorskiej platformy iMap, tworzonej od dwóch dekad przez firmę we Wrocławiu. Platforma ta była używana w kilkudziesięciu implementacjach, w tym w Geoportalu Krajowym – czwartym pod względem popularności serwisem administracyjnym w Polsce, który w ubiegłym roku odnotował ponad 5,5 mln odwiedzin.

RIIP WZ jest projektem finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2021. Jego realizacja została przeprowadzona przez Województwo Zachodniopomorskie we współpracy z 21 jednostkami samorządu terytorialnego regionu.