Wizyta Komendanta Miejskiego w obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: integracja, nauka i zabawa

Z dniem 4 lipca 2024 roku, brygadier Zygmunt Adamczyk, pełniący rolę Komendanta Miejskiego, odwiedził obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. To wydarzenie miało miejsce w Pleśnej, znajdującej się na terenie gminy Będzino. Obóz okazał się nie tylko miejscem, gdzie młodzież mogła zdobyć nowe umiejętności, ale również doskonałą okazją do integracji, swobodnej zabawy oraz aktywnego wykorzystania czasu wolnego podczas letniego okresu wakacyjnego.

Organizatorem tego wydarzenia były Ochotnicze Straże Pożarne z Dobrzycy, Warnina oraz Starych Bielic. Jest to już trzeci obóz, jaki wspólnie zorganizowały te jednostki. Obecnie na terenie bazy obozowej Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej przebywa blisko 200 uczestników. Spośród nich, 39 to członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Udział w obozie biorą dzieci oraz młodzież w przedziale wiekowym od 8 do 17 lat. Wszystko to odbywa się pod czujnym okiem instruktorów, którzy są jednocześnie strażakami z Ochotniczych Straży Pożarnych.