Spotkanie z mundurowymi – koszalińska policja i Ochotnicza Straż Pożarna edukują młodzież na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Grupa funkcjonariuszy z Komendy Policji w Koszalinie, wspierana przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej, zorganizowała spotkanie edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Polanowie. Celem spotkania było omówienie kwestii związanych ze zdrowiem, poinformowanie o nowych zagrożeniach, oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa.

Podczas tego niecodziennego wydarzenia, policjanci z koszalińskiego Wydziału Prewencji i strażacy podjęli dialog z młodzieżą na temat bezpiecznego zachowania. Przybliżyli im konsekwencje wynikające ze spożywania alkoholu, palenia e-papierosów, picia napojów energetyzujących, zażywania narkotyków lub nadużywania leków. Mundurowi szczegółowo wyjaśnili, jak te substancje wpływają na organizm, prowadząc do zmiany stanu świadomości, nasilenia agresji oraz niekontrolowany sposób zachowania.

Mundurowi uświadomili również uczestnikom spotkania jak łatwo można popaść w uzależnienie od tych substancji, a także jakie nieodwracalne zmiany zdrowotne mogą wywołać. Zwrócili uwagę na znaczenie odpowiedzialności za własne czyny i zachowanie. W sposób przystępny dla młodzieży zdefiniowali pojęcie czynu karalnego, omawiając różnice między nim a przestępstwem, oraz tłumaczyli zasady odpowiedzialności osób poniżej 18 roku życia za popełnienie takiego czynu.

Na zakończenie edukacyjnego spotkania, funkcjonariusze poruszyli temat udzielania pierwszej pomocy i odpowiedniego reagowania w sytuacji zagrożenia. Przypomnieli młodzieży o numerach alarmowych oraz podstawowych zasadach udzielania pomocy przedmedycznej. Tego typu spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy chętnie biorą w nich aktywny udział.