Spotkanie policjantów i strażaków z uczniami w Polanowie: edukacja o bezpieczeństwie i zagrożeniach zdrowotnych

Policjanci stacjonujący w Koszalinie, przy wsparciu strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej, zorganizowali spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Polanowie. Celem spotkania było omówienie kwestii zdrowia, nowych zagrożeń, jak i przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

W rozmowach z młodzieżą uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji koszalińskiej komendy oraz strażacy. Głównym tematem ich prelekcji były zagrożenia wynikające z konsumpcji alkoholu, palenia e-papierosów, spożywania napojów nieenergetyzujących, używania narkotyków czy nadużywania leków. Podkreślali jak destrukcyjny wpływ na organizm mają te substancje, prowadząc do zmiany świadomości, wywołując agresję oraz niekontrolowane zachowania. Zaznaczali także, że często skutkiem tego typu działań są uzależnienia i nieodwracalne zmiany zdrowotne.

Podczas spotkania poruszono również temat odpowiedzialności za własne czyny. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, co to jest czyn karalny oraz jak różni się od przestępstwa. Policjanci przedstawili zasady, na jakich odpowiada za swoje czyny osoba niepełnoletnia.

Na zakończenie spotkania, mundurowi podkreślili, jak należy zachować się w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami czy ofiarami wypadku. Przypomnieli numery alarmowe i podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tego typu spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy chętnie biorą w nich aktywny udział.