Sesja Rady Miejskiej w Koszalinie: podwyżki lokalnych podatków w planach

W najbliższy czwartek, dokładnie o godzinie 9 rano, odbędzie się sesja Rady Miejskiej Koszalina. Wśród punktów zaplanowanych na porządku obrad dominują dwie uchwały mające bezpośredni wpływ na budżet mieszkańców miasta – obejmują one wzrost lokalnych podatków od nieruchomości oraz środków transportu.

Na liście do akceptacji znajduje się dwanaście uchwał. Choć większość z nich to przepisy techniczne i porządkowe, dwie uchwały dotyczące zmiany wysokości lokalnych podatków zasługują na szczególną uwagę. Koszalinianie muszą być bowiem przygotowani na to, że od roku 2024 będą zmuszeni płacić więcej za podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportu. Uchwała dotycząca tego drugiego podatku zostanie przedstawiona na sesji przez prezydenta miasta.

Katarzyna Macko, skarbnik miasta Koszalin, zauważa, że choć proponowane stawki podatkowe zawarte w obu uchwałach są wyższe o 15 procent w porównaniu do tych obowiązujących w 2023 roku, nie przekraczają one maksymalnych stawek. Aktualnie w Koszalinie podatek od gruntów powiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 1,02 zł za metr kwadratowy (maksymalna stawka jest na poziomie 1,16 zł). W przyszłym roku ta stawka wzrośnie do 1,17 zł za metr kwadratowy (maksymalna dopuszczalna stawka to 1,34 zł). Podatek taki od innych gruntów zwiększy się z 0,52 zł do 0,60 zł, a podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie z 0,68 zł za metr kwadratowy do 0,78 zł za metr kwadratowy.

Dzięki proponowanym zmianom, wpływy do budżetu miasta Koszalin wzrosną o 1,5 miliona złotych.