Podwyżka podatków od nieruchomości i transportu w Koszalinie o 15%

Na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Koszalinie, zaplanowaną na godzinę 9 w czwartek, wniesione zostały dwie kluczowe uchwały dotyczące podwyższenia lokalnych podatków. Uchwały te obejmują podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportu.

Choć do zatwierdzenia podczas tej sesji ma trafić w sumie dwanaście uchwał, większość z nich to przepisy porządkowe i techniczne. Niemniej jednak, to właśnie dwie uchwały dotyczące zmiany wysokości lokalnych podatków są niezmiernie istotne dla mieszkańców Koszalina. Te nowe stawki, które mają wejść w życie w 2024 roku, oznaczają wyższe opłaty za własność nieruchomości i posiadanie środków transportu. Przedstawienie tych zmian do głosowania odbyć się ma już na początku sesji, za sprawą prezydenta miasta.

Katarzyna Macko, skarbnik miasta Koszalina, zauważyła, że projekty obu uchwał przewidują wzrost stawek podatkowych o 15 procent w porównaniu do tych obowiązujących w 2023 roku. Niemniej jednak, żadna z nowych stawek nie przekracza ustalonych limitów.

Obecnie, mieszkańcy Koszalina płacą 1,02 zł za metr kwadratowy gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (maksymalna stawka to 1,16 zł). W 2024 roku cena ta wzrośnie do 1,17 zł/m2 (maksimum to 1,34 zł). Podobnie, podatek od innych gruntów wzrośnie z 0,52 zł do 0,60 zł, a podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie z 0,68 zł/m2 do 0,78 zł/m2.

Zmiany te przyczynią się do wzrostu wpływów do budżetu miasta o 1,5 miliona złotych.