Reaktywacja ruchu na ulicy 4-go marca!

Z dniem dzisiejszym, w porannych godzinach, firma odpowiedzialna za renowację ulicy 4-go marca, zadecydowała o otworzeniu drogi dla ruchu samochodowego.

Jednocześnie, pragniemy zwrócić uwagę użytkowników drogi, że ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, brakuje zaznaczenia poziomego na jezdni. Problem ten dotyczy głównie obszaru w okolicy skrzyżowania z ulicą Zwycięstwa. Wobec tego, apelujemy do kierowców o przestrzeganie oznakowania pionowego. Prace związane z naniesieniem oznakowania poziomego zostaną przeprowadzone jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą.

Apelujemy również o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z tej części drogi i przestrzeganie wszelkich znaków drogowych.

Informacje na temat planowanego powrotu komunikacji miejskiej na tę ulicę zostaną udostępnione w najbliższym czasie.