Przygotowania do zbliżających się wyborów w Koszalinie

15 października na terenie Koszalina będą czynne punkty wyborcze, gdzie mieszkańcy będą mogli oddać swoje głosy. Godziny otwarcia tych punktów to 7:00 do 21:00. W całym mieście powołano ponad 50 komisji wyborczych, które są już w pełni zgrane, z ponad 500 osobami gotowymi do pracy.

Tomasz Czuczak, sekretarz miasta, poruszył kwestię zmian w lokalizacji niektórych siedzib obwodowych komisji. Zmiany te są wynikiem decyzji komisarza wyborczego i różnią się od poprzednich wyborów prezydenckich w 2020 roku. Według Czuczaka, decyzja komisarza była podyktowana chęcią umieszczenia komisji wyborczych w budynkach miejskich, a nie prywatnych podmiotach. To wymagało poszukiwania odpowiednich miejsc blisko siedzib administracyjnych. W efekcie, w niektórych lokalizacjach znajdują się teraz dwie komisje dla dwóch różnych obwodów.

Władze miasta zdecydowały również zapewnić bezpłatny transport dla osób starszych i niepełnosprawnych, które mogą mieć problem z dotarciem do lokalnych punktów wyborczych. Sekretarz miasta zachęcił wyborców do telefonicznego umawiania transportu, najpóźniej do dnia 13 października. Transport będzie dostępny w dniu wyborów od godziny 8:00 do 20:00.

Podczas przygotowań do nadchodzących wyborów, Czuczak zwrócił również uwagę na kwestię zaświadczeń o prawie do głosowania. Wyborcy, którzy mają prawo wyborcze, ale z różnych powodów nie mogą głosować w miejscu swojego zamieszkania, są uprawnieni do otrzymania takiego zaświadczenia i oddania głosu w dowolnej komisji na terenie kraju.

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzenia wyborów w Koszalinie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Wybory odbędą się 15 października, kiedy to Polacy będą wybierać 460 posłów i 100 senatorów. Tego samego dnia zaplanowano również ogólnokrajowe referendum.