Projekt adaptacji budynków szpitalnych dla potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Planowany koszt adaptacji dwóch budynków po szpitalu, położonych przy ulicy Obrońców Wybrzeża w Słupsku, do funkcji Centrum Zdrowia Psychicznego wyniesie ponad 360 tysięcy złotych. Projekt ten ma na celu stworzenie nowoczesnej placówki opieki psychiatrycznej i rehabilitacyjnej.

Jeden z budynków, według planu, zostanie przekształcony w poradnię dla dzieci i młodzieży oraz w oddział psychiatryczno-rehabilitacyjny na rzecz pacjentów nieprzekraczających 21 roku życia. Drugi obiekt ma być miejscem funkcjonowania oddziału dziennego skierowanego do dorosłych, oferującego diagnostykę, psychoterapię oraz rehabilitację. Zakłada się, że jednorazowo usług świadczonych przez to centrum będzie mogło używać 60 pacjentów.

Zakrojona na szeroką skalę przebudowa obiektów w Słupsku jest największym przedsięwzięciem samorządu pomorskiego w obrębie psychiatrii. Czas realizacji projektu wynosić ma 7 miesięcy, po czym natychmiastowo rozpoczną się prace adaptacyjne budynków.

Cała inwestycja jest traktowana priorytetowo, zważywszy na fakt, iż mimo zdecydowanego wzrostu wydatków na psychiatrię – ze 200 milionów złotych w roku 2020 do 380 milionów planowanych na rok 2023 – listy oczekujących na pomoc pacjentów nieustannie się wydłużają.