Postęp prac przy budowie ekspresówki S11 prowadzącej z Koszalina do Bobolic

Zarówno kierowcy, jak i mieszkańcy regionu z niecierpliwością obserwują postęp prac przy budowie drogi ekspresowej S11, która łączy Koszalin z Bobolicami. Realizacja projektu jest już na tak zaawansowanym etapie, że wkrótce nastąpią odbiory i finalizacja ostatnich prac. Kierowcom będzie dana możliwość przemierzania trasy z Bobolic do Kołobrzegu wykorzystując jedynie drogi szybkiego ruchu, dzięki czemu ominą centrum Koszalina. Aktualna sieć drogowa na tym terenie wymaga przejechania przez przedmieścia Koszalina oraz poradzenia sobie z kilkoma skrzyżowaniami i rondami.

Według najnowszych informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ze Szczecina, na koniec lipca stopień realizacji projektu na poszczególnych odcinkach tej części S11 oscylował między 88 a 97 procentami. Największe postępy, bo aż 97%, odnotowano na trasie między Koszalinem a Zegrzem Pomorskim, gdzie odpowiedzialnością za prace budowlane objęła się firma Budimex.

Z kolei na trójkątnej trasie między Zegrzem Pomorskim a Kłaninem, której budowę rozpoczęło Mostostal, stopień zaawansowania osiągnął pod koniec lipca 96%. Pomiędzy Kłaninem a Bobolicami, gdzie prace realizuje konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud, stwierdzono 88% zaawansowanie prac.