Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Koszalinie: dwie nowe inwestycje

W mieście Koszalin trwają prace nad dwiema inwestycjami, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Łączna wartość obu projektów wynosi blisko 600 tysięcy złotych. Do końca bieżącego roku planowane jest uruchomienie sześciu miasteczek rowerowych, trzech symulatorów rowerowych, trzech trenaży czasu reakcji oraz trzech symulatorów przejść dla pieszych. Ponadto, przewidziane jest podniesienie przejścia dla pieszych na ulicy Staszica oraz na ulicach Wańkowicza i Jagoszewskiego.

Inwestycje te są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na lata 2014-2020. Prace wpisują się w priorytet III rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Projekty noszą nazwę „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica”.

Zakres prac obejmuje także realizację projektu do końca 2023 roku (5 miesięcy od dnia 31 lipca 2023). Całkowita wartość robót wynosi 398 641,23 zł brutto, z czego kwota dofinansowania to 153 578,44 zł. Wykonawcą zadań jest firma STRABAG z siedzibą przy ulicy Parzniewskiej 10 w Pruszkowie.