Podpisano umowę na renowację sali widowiskowej w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym

We wtorek, 28 maja 2024 roku, oficjalnie zapadły decyzje o planach na gruntowną modernizację sali widowiskowej w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Zostały one sfinalizowane podpisaniem stosownej umowy.

Zakładane prace renowacyjne mają obejmować różnorodne aspekty, między innymi: Malowanie ścian i sufitu sali widowiskowej, zamontowanie komfortowych foteli dla publiczności, wymianę wykładziny podłogowej oraz instalację nowoczesnego systemu oświetlenia przeszkodowego jako narzędzia oznaczania rzędów, stopni i pochylni. Koszt całego przedsięwzięcia wynosić ma 1 315 457,40 zł.

Projekt będzie realizowany przy wsparciu finansowym ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki te, wynoszące 275 000,00 zł netto, zostały przeznaczone na realizację zadania zatytułowanego „Modernizacja sali widowiskowej Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie (wymiana foteli teatralnych i wykładziny”.