Płk SG dr Piotr Boćko z Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie promowany na generała brygady

Dr Piotr Boćko, wybitny pedagog i nauczyciel akademicki z naszego ośrodka edukacyjnego, pełniący obowiązki rektora-komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie, zostanie awansowany do rangi generała brygady Straży Granicznej. Ceremonia wręczenia nominacji przez prezydenta Andrzeja Dudę odbędzie się 9 listopada 2023 r. w Pałacu Prezydenckim.

Dr Piotr Boćko posiada wykształcenie pedagogiczne. W 1995 roku zdobył tytuł magistra pedagogiki na prestiżowym Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie poszerzał swoje doświadczenie zawodowe pracując jako nauczyciel i wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołobrzegu. W 2010 roku z powodzeniem obronił pracę doktorską na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Poznańskiego, dzięki czemu zdobył tytuł doktora nauk humanistycznych.

Jego kariera w Straży Granicznej rozpoczęła się w 1996 roku. W latach 2016-2018 jako zastępca komendanta nadzorował dział dydaktyczny Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej (COSSG) w Koszalinie. Od 6 kwietnia 2018 r. pełnił funkcję komendanta tej jednostki. 1 października 2023 r. został mianowany na stanowisko rektora-komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie, instytucji utworzonej w wyniku przekształcenia COSSG.

Płk dr Piotr Boćko jest doświadczonym nauczycielem akademickim. Od 2012 roku pracuje jako pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Koszalińskiej, aktualnie w Katedrze Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Wydziału Humanistycznego. Realizuje liczne projekty badawcze i edukacyjne, prowadzi zajęcia dydaktyczne i jest inicjatorem wielu projektów profilaktyczno-edukacyjnych. Zasłynął jako pomysłodawca i główny organizator cyklicznych obchodów Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi w środowisku lokalnym Koszalina.