Nowa siedziba stacji pogotowia ratunkowego w Koszalinie coraz bliżej realizacji

Koszalin przygotowuje się na budowę nowej stacji pogotowia ratunkowego. W czwartek, Rada Miejska Koszalina zaakceptowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który uwzględnia jedną działkę o powierzchni blisko dwóch hektarów. Działka ta, zlokalizowana w okolicy ulicy Fałata, zostanie przeznaczona na nową siedzibę stacji pogotowia ratunkowego.

Uchwałę przyjęto większością głosów – 20 radnych opowiedziało się za nią, podczas gdy trzech nie było obecnych na sesji. Czworo radnych zdecydowało się na wstrzymanie od głosu. Uchwała zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od momentu jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Odpowiednie przygotowania do realizacji inwestycji będą możliwe po wejściu uchwały w życie. Koszaliński samorząd zobowiązał się do sporządzenia dokumentacji oraz nieodpłatnego przekazania działki województwu. Zobowiązanie to zostało wyrażone zarówno w uchwale, jak i w liście intencyjnym z sierpnia poprzedniego roku.

Plany zakładają przekazanie działki Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, której oddziałem jest koszalińska placówka. To właśnie WSPR będzie odpowiedzialne za przygotowanie i ogłoszenie przetargu na budowę stacji pogotowia w Koszalinie.

Zakłada się, że nowy obiekt będzie służyć sześciu zespołom ratownictwa medycznego i spełnić wymagane standardy dla tego typu placówek. Obecna siedziba stacji pogotowia, znajdująca się przy ulicy Kościuszki 5, nie spełnia tych standardów. Koszt budowy nowej placówki jest wstępnie szacowany na około 20 milionów złotych.