Nauczyciele z województwa zachodniopomorskiego uhonorowani Krzyżami Zasługi

W ostatni piątek, 161 pedagogów z terenu wschodniej części województwa zachodniopomorskiego zostało nagrodzonych. Otrzymali oni prestiżowe Krzyże Zasługi, a także wyróżnienia od ministra edukacji i nauki oraz kuratora oświaty województwa zachodniopomorskiego. Wśród nagród znalazły się również medale za długoletnią służbę.

Podczas ceremonii wręczenia nagród, Bogusław Ogorzałek, pełniący funkcję wicekuratora oświaty województwa zachodniopomorskiego, wyraził swoje uznanie dla trudu pracy nauczycielskiej. Podkreślił, że jeśli dana osoba zdobywa uznanie w swoim otoczeniu, to jest to dowód na to, że prezentuje odpowiednie postawy. Dodał, że takie osoby często kierują swoje działania na rzecz innych, niejednokrotnie zapominając o sobie.

Tomasz Wójcik, pełniący funkcję wicewojewody zachodniopomorskiego, w swojej mowie podkreślił, że praca pedagoga nie ogranicza się tylko do kilku godzin spędzonych w szkole, ale często jest kontynuowana w domu. Wskazał na wiele trudności, z jakimi muszą się mierzyć nauczyciele – nie tylko tych o charakterze wychowawczym. Wymienił również cechy, które powinien posiadać idealny nauczyciel, takie jak kreatywność, systematyczność oraz empatia.

Wśród osób nagrodzonych znalazła się Maria Przyczka, wieloletnia pracownica Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie, która niedawno przeszła na emeryturę. Otrzymała ona Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Przyznała, że odznaczenie to jest dla niej zwieńczeniem jej 38-letniej pracy i symbolicznym zakończeniem pewnego rozdziału w jej życiu.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę utworzenia pierwszego europejskiego ministerstwa oświaty – Komisji Edukacji Narodowej, której powstanie datuje się na rok 1773.