"Młodzi dla Przyszłości" – nowe stowarzyszenie w Koszalinie

Od trzech tygodni zrodziło się nowe stowarzyszenie w Koszalinie, które nosi nazwę „Młodzi dla Przyszłości”. Jego misją jest zainspirowanie młodzieży do aktywniejszego uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej. W poniedziałek, założyciele tej organizacji przedstawili swoją debiutancką inicjatywę.

Inicjatywa ta to petycja skierowana do władz wojewódzkich oraz samorządowych z prośbą o zainstalowanie oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Koszalinie. Aktualnie, najbliższy oddział tego typu znajduje się w Szczecinie, co oznacza, że koszalińska młodzież musi pokonywać aż 180 km, aby skorzystać z tej formy pomocy.

Jakub Andruszkiewicz, jeden z członków stowarzyszenia, podczas odczytywania apelu podkreślił, jak ważne jest przemodelowanie systemu lecznictwa psychiatrycznego dla młodzieży na terenie naszego województwa. Zaznaczył, że obecny system nie zapewnia pełnej i uniwersalnej opieki zdrowotnej w tej dziedzinie. Podkreślił również znaczenie dbałości o zdrowie psychiczne.

Nadal istnieje możliwość dołączenia do petycji, co można zrobić między innymi online, poprzez stronę internetową stowarzyszenia.

Jedna z założycielek stowarzyszenia, Wiktoria Kwapisz, wyjaśniła, że chociaż inicjatywa petycji to ich pierwszy krok, to już planują kolejne działania. Chcą podzielić się swoim entuzjazmem i wizją angażowania młodzieży oraz promowania ich inicjatyw i interesów ze społecznością Koszalina.