Koszalin znalazł się w elitarnym gronie uczestników międzynarodowego projektu NXTLVL Parking

Z wielką radością pragniemy podać do publicznej wiadomości, że Gmina Miasto Koszalin uzyskała kwalifikację do uczestnictwa w renomowanym międzynarodowym projekcie o charakterze badawczym i rozwojowym o nazwie „NXTLVL Parking: Pushing a parking management approach on the agendas to green mobility strategies in functional urban areas”. W tym inicjatywie, gdzie Ministerstwo Infrastruktury jest partnerem stowarzyszonym, celem jest przekształcenie nawyków transportowych mieszkańców środkowoeuropejskich miast.

W kontekście omawianego przedsięwzięcia zostanie przeprowadzone badanie polityki parkingowej przy użyciu narzędzia ParkPAD w 10 polskich miastach, w tym również w Koszalinie. Zakres audytu obejmuje analizę i doskonalenie zarządzania parkingami, co ma sprzyjać realizacji bardziej zrównoważonych strategii mobilności miejskiej.

Na początku obecnego roku powołano Zespół ds. audytu ParkPAD, który aktywnie pracuje nad oceną sytuacji parkingowej w Koszalinie. Członkowie zespołu mieli możliwość wypełnić ankietę, której celem było ocenić obecną sytuację parkingową – stanowiło to istotny element w ramach realizowanego projektu.

W dniu dzisiejszym, 3 lipca 2024 r., odbywa się spotkanie z audytorem krajowym, podczas którego omówione zostaną wyniki analizy kwestionariuszy. W toku dyskusji poruszone zostaną również ewentualne rozbieżności i przedstawione zostaną założenia do planu działań ParkPAD. Szczegółowo omówione zostaną następne etapy audytu, co pozwoli na dalsze postępy w projekcie.

W tym ważnym wydarzeniu bierze udział Zastępca Prezydenta Tomasz Bernacki, co podkreśla znaczenie i zaangażowanie władz miasta w realizację projektu NXTLVL Parking.

Jako mieszkańcy Koszalina jesteśmy dumni z faktu, że nasze miasto ma szansę uczestniczyć w tak istotnej inicjatywie. Projekt ten przyczyni się do poprawy jakości życia poprzez efektywniejsze zarządzanie przestrzenią parkingową i promowanie ekologicznej mobilności miejskiej.