Koszalin inwestuje w ekologiczną technologię kogeneracji gazowej

W Koszalinie, mieście położonym na północy Polski, powstanie nowoczesna instalacja energetyczna, z wykorzystaniem technologii kogeneracji gazowej. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Miejska Energetyka Cieplna, która zajmie się budową instalacji mającej na celu jednoczesne wytwarzanie ciepła i prądu elektrycznego. Cały projekt został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przekazał na ten cel 40 milionów złotych.

Instalacja kogeneracyjna opalana gazem to technologia, która umożliwia równoczesne produkowanie prądu i ciepła, dzięki czemu minimalizowane są ewentualne straty energii. Dla porównania, tradycyjne elektrownie tracą średnio około 60% energii, która ulatuje w powietrze razem ze spalinami oraz ciepłem wydzielanym podczas procesu produkcji prądu. Kogeneracja pozwala zaś wykorzystać to ciepło i przekierować je do sieci ciepłowniczej.

Planowana instalacja w Koszalinie będzie miała moc co najmniej 10 MW, gdzie 5,06 MW stanowić będzie energia cieplna, a 5,36 MW energia elektryczna. Ciepłownia MEC dysponuje obecnie mocą 134 MW energii cieplnej. Nowa instalacja nie zastąpi więc w pełni dotychczasowych kotłów węglowych i gazowego, jednak znacząco poprawi efektywność miejskiej sieci ciepłowniczej, zapobiegając awariom i optymalizując przesył ciepła do różnych części miasta. Przede wszystkim jednak kogeneracja pozwoli na spełnienie unijnych wymogów w zakresie efektywności energetycznej.

W ramach inwestycji przewidziane są następujące etapy: przygotowanie projektu, stworzenie dokumentacji projektowej i studium wykonalności oraz uzyskanie koncesji, budowa źródła energii cieplnej i elektrycznej, budowa magazynu energii cieplnej o pojemności 250 m³ oraz nadzór nad realizacją inwestycji. Zakończenie całego projektu planowane jest na grudzień 2025 roku.