</h1>"60 lat Międzynarodowego Studium Pleneru Koszalińskiego: Wystawa rocznicowa w Muzeum w Koszalinie"

Od momentu inauguracji I Międzynarodowego Studium Pleneru Koszalińskiego upłynęło sześć dekad. Wyjątkowy jubileusz jest okazją do ukazania bogatej historii i znaczenia tego wydarzenia dla sztuki polskiej. Dlatego Muzeum w Koszalinie zaprasza na wystawę „Otwieranie. Plenery koszalińskie w Osiekach 1963-1981”.

Działania Mariana Bogusza, Jerzego Fedorowicza i Ludmiły Popiel, wspierane przez lokalne środowisko artystyczne, zaowocowały corocznymi Spotkaniami Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki. Znane też jako Plenery Osieckie, przyciągały one prekursorów awangardy, takich jak Henryk Stażewski. Ponad trzysta dziewięćdziesiąt osób – artystów, teoretyków i krytyków sztuki, uczestniczyło w tych spotkaniach. Odległe o kilkanaście kilometrów od Koszalina Osieki stały się przez osiemnaście lat prawdziwym sercem nowoczesnej sztuki i symbolem wolności. Wolności artystycznej, intelektualnej oraz duchowej.

„Otwieranie” odnosi się do otwierania nowych ścieżek w sztuce i teorii sztuki przez uczestników Plenerów. Jest to hołd dla fenomenu organizacyjnego, jaki stanowiły plenery, będące wzorcem dla podobnych inicjatyw w całym kraju. Plenery koszalińskie rozpoczęły „epokę plenerów i sympozjów” lat 60. i 70. Tytuł wystawy nawiązuje również do celu samej ekspozycji, którym jest ukazanie, że tematy artystyczne, filozoficzne i społeczne poruszane w Osiekach są nadal aktualne.

Zjawiska, idee i wydarzenia, które rozpoczęły się lub zostały zapowiedziane podczas Plenerów, także są częścią koncepcji „Otwierania”. Najważniejszym z nich była formuła nowoczesnego pleneru artystycznego. Prace twórcze realizowane na świeżym powietrzu współgrały z rozbudowanym programem teoretycznym, obejmującym wykłady, prelekcje i dyskusje. To otwarte forum umożliwiało swobodną wymianę myśli i opinii na temat aktualnych problemów artystycznych i naukowych.

Wystawa, największa jak dotąd zorganizowana przez Muzeum w Koszalinie, wyróżnia się nie tylko ze względu na obszerną powierzchnię ekspozycyjną, lecz również ze względu na różnorodność eksponatów. Pokazuje bowiem bogactwo sztuki i idei tamtego okresu.

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od 28 listopada 2023 r. do 3 marca 2024 r. Wydarzeniu towarzyszyć będzie publikacja naukowa dostępna w języku polskim i angielskim oraz przewodnik w formie broszury. Patronat nad wystawą sprawują Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Prezydent Miasta Koszalina.