„Akademia kompetencji cyfrowych” – inicjatywa na rzecz edukacji seniorów

Inicjatywą Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, skierowaną szczególnie do osób starszych, są warsztaty pod nazwą „Akademia kompetencji cyfrowych”. Realizacja projektu odbywa się we współpracy z parafią Ducha Świętego w Koszalinie. W lokalnej szkole katolickiej kilkakrotnie w ciągu tygodnia organizowane są spotkania, podczas których osoby po sześćdziesiątym roku życia rozwijają swoje umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z sieci internetowej, jednocześnie integrując się ze społecznością. Planowane są również wyjścia terenowe mające na celu naukę korzystania z paczkomatów oraz łączenia się z siecią internetową w miejskiej przestrzeni. Projekt, dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, rozpoczął się w lipcu i obecnie korzysta z niego około 30 osób podzielonych na cztery grupy. Celem instruktorów jest przekazanie 100 godzin edukacji każdemu uczestnikowi, co ma zostać zrealizowane w ramach 23 spotkań.

Karol Wołek, prezes zarządu stowarzyszenia i twórca warsztatów, przyznaje: „Przez ten czas napotkaliśmy na liczne trudności komunikacyjne z najstarszym pokoleniem, zwłaszcza w aspekcie obsługi smartfonów i komputerów. Stąd nasza decyzja o podniesieniu kompetencji cyfrowych naszych członków i sympatyków współpracujących z nami”.

Jedna z uczestniczek projektu, pani Renata, poza pracą miała styczność z komputerem; teraz chce odświeżyć swoje umiejętności na warsztatach. „Chciałabym sobie przypomnieć rzeczy, które zapomniałam przez lata, na przykład jak zapisać dokument w formacie PDF. Chciałabym również poprawić tempo pisania. Warunki tutaj są bardzo odpowiednie, atmosfera jest przyjemna i całkowicie wolna od stresu”, mówi mieszkanka Koszalina.

Ksiądz Paweł Wojtalewicz, proboszcz parafii współpracującej z projektem, podkreśla, że warsztaty to jedna z form troski o seniorów.