Znamy stypendystów w dziedzinie kultury

Wyłoniono stypendystów w zakresie kultury! Znamy nazwiska i projekty, które otrzymały miejskie stypendium.  Projekty, które przyznano stypendia zostaną zrealizowane w tym roku.

 

Prezydent Miasta Koszalina przyznał stypendia dla osób, które osiągają wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami w 2023 roku, a także za upowszechnianie kultury. Decyzja została podjęta po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej. Łącznie wsparcie otrzyma 9 osób z 38 złożonych wniosków.

Łączna suma stypendium przeznaczona dla wybranych stypendystów wynosi 50 000 złotych. Na realizację swoich projektów stypendium otrzymali: Alina Moś – „Napisanie sztuki teatralnej inspirowanej postacią Ewy Larysy Krause”, Krzysztof Rapsa –„Wystawa jubileuszowa pt. Podróże”, Maciej Mazurkiewicz – „Ceramiczny mural”, Julia Goska – „Baśń o złocie”, Magdalena Sadłowska – „Cykl malarski”, Andrzej Kuczkowski – „Kryminalny Koszalin”, Szymon Borys – „Karl Adolf Lorenz. Koncerty – prelekcje w 100 rocznicę śmierci koszalińskiego kompozytora”, Julian Merecki – „Rozwój, promocja i upowszechnianie koszalińskiej waltorni”, Jakub Staniak – „Fonoterytorium”.

Jak wiadomo poziom wszystkich zgłoszeń był wyjątkowo wysoki. Komisja miała spore wyzwanie w wyborze stypendystów. Inicjatywy, na które przeznaczono stypendia zostaną zrealizowane w 2023 roku. Wsparcie finansowe to duża pomoc dla wielu artystów. Stypendia są bardzo potrzebne w obszarze kultury, bo dzięki nim jest możliwa realizacja wielu fantastycznych twórczych pomysłów.

Nasza redakcja składa serdeczne gratulacje wszystkim nagrodzonym! To zdecydowanie duże wyróżnienie, docenienie pracy artystów oraz otrzymana szansa na realizację fantastycznych projektów w naszym regionie.