Zaległe czynsze: maleją długi mieszkańców Koszalina

Pod koniec września 2021 roku, zaległości finansowe mieszkańców Koszalina wobec Zarządu Budynków Mieszkalnych (ZBM) osiągnęły poziom 18,7 milionów złotych. Jednak od początku bieżącego roku, za sprawą programu umożliwiającego odpracowanie zaległości czynszowych, udało się zebrać aż 300 tysięcy złotych.

Jak podkreśliła Lucyna Sitarczyk, pełniąca funkcję dyrektora ZBM w Koszalinie, rośnie liczba osób decydujących się na spłatę lub odpracowanie swoich długów. Lokatorzy obniżają swoje zobowiązania wykonując różne prace porządkowe, takie jak sprzątanie klatek schodowych, biur czy miejskich placówek, do których należą szkoły, żłobki i biblioteki.

Dodatkowo, koszalinianie mają możliwość ubiegania się o tzw. dodatek mieszkaniowy w celu uniknięcia zadłużenia. W październiku tego roku Centrum Usług Społecznych przyznało ten dodatek 1570 rodzinom. Jak informuje Urszula Borzęcka, zastępca dyrektora CUS Koszalin, kryteriów do spełnienia jest wiele, aczkolwiek kluczowy jest fakt posiadania prawnego tytułu do mieszkania.

Program odpracowywania zaległych czynszów cieszy się dużym poparciem mieszkańców. Jak wyraziła jedna z koszalinianek, istotne jest, aby lokatorzy samodzielnie decydowali o chęci odpracowania swojego długu poprzez sprzątanie klatek schodowych, ulic czy chodników. Program ten funkcjonuje w Zarządzie Budynków Mieszkalnych od 2015 roku i mogą do niego przystąpić osoby, których zadłużenie wynosi minimum 5 tysięcy złotych.