Zakład Aktywizacji Zawodowej i kampania społeczna – spotkanie z Fundacją "Zdążyć z Miłością"

Podczas niedawnego spotkania w Koszalinie pomiędzy Prezydentem Miasta Piotrem Jedlińskim, Zastępcą Prezydneta do spraw polityki społecznej Przemysławem Krzyżanowskim a Fundacją „Zdążyć z Miłością”, omówione zostały kluczowe zagadnienia dotyczące powstającego Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Zaplanowana inwestycja ma powstać przy ulicy Orlej 2a na terenie Koszalina.

Rozmowa dotyczyła między innymi procesu składania wniosków, budżetowania poszczególnych etapów realizacji projektu oraz zagadnień organizacyjnych. Zakład będzie prowadził różnorodne działania, w tym między innymi: utworzenie stołówki dla osób ubogich, świadczenie usług szwalniczych i krawieckich, zapewnienie opieki nad osobami starszymi czy oferowanie profesjonalnego sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych. Dodatkowo, zakład planuje świadczyć usługi cateringowe i organizować imprezy okolicznościowe.

Docelowo, planowany zakład ma dać możliwość zatrudnienia dla 50 osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Podczas spotkania omówiono również pierwszy etap kampanii społecznej „Koszalińska szkoła przyjazna dla autyzmu”. W ramach tej inicjatywy odbyło się 9 spotkań z Kacprem Rudakiem, w których uczestniczyło 1500 uczniów szkół ponadpodstawowych w Koszalinie. Po udanym pierwszym etapie kampanii i pozytywnych opinii na jej temat, już od najbliższego poniedziałku planowany jest start drugiego etapu, tym razem skierowanego do szkół podstawowych.