Wyniki Otwartego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zorganizowanego przez Komendę Miejską PSP w Koszalinie w 2024 roku

Otwarty Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP), to sprawdzian wiedzy obejmującej obszar pożarnictwa i ratownictwa. Został zaprojektowany tak, aby promować przepisy oraz rozwijać umiejętności związane z ochroną obywateli, ekologią, ratownictwem oraz ochroną przeciwpożarową. Celem konkursu jest także kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży na temat regulacji przeciwpożarowych, postępowania podczas wybuchu pożaru, a także praktycznych umiejętności korzystania z ręcznego sprzętu gaśniczego i techniki pożarniczej. Ważnym aspektem jest również zapoznawanie młodych ludzi z tradycją, historią i organizacją ochrony przeciwpożarowej.

Mechanika konkursu polegała na zgromadzeniu jak największej liczby punktów za część pisemną, co umożliwiało zakwalifikowanie się do etapu ustnego. W tym ostatnim uczestnicy musieli zademonstrować swoją praktyczną wiedzę. Laureaci zostali wybrani w trzech grupach wiekowych.

Podczas turnieju, w kategorii pierwszej, obejmującej uczniów od 1 do 4 klasy szkoły podstawowej, Kornel Drętkiewicz zdobył najwięcej punktów. Drugie miejsce zajął Oliwier Dubiel, a trzeci na podium stanął Igor Grzyb. W grupie wiekowej od 5 do 8 klasy szkoły podstawowej, zwycięzcą okazał się Marcin Urbańczyk. Drugą pozycję zdobył Kacper Kusyk, a trzecie miejsce przypadło Franciszkowi Zającowi. W kategorii III, przeznaczonej dla uczniów szkół ponadpodstawowych najlepszym okazał się Mikołaj Sobieraj. Tuż za nim uplasował się Kamil Myśliński, a trzecie miejsce przypadło Marcelowi Hryckowianowi.

Zwycięzcy otrzymali swoje nagrody bezpośrednio od gospodarza konkursu, p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie, brygadiera Zygmunta Adamczyka oraz Prezesa OP ZOSP, Romana Budynka.