Współczesne wyposażenie dla Pracowni Elektrofizjologii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie

Oddział Kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, w którym znajduje się Pracownia Elektrofizjologii, przeszedł gruntowny remont. To pamiętajmy, Zarząd Województwa zainwestował około pół miliona złotych na modernizację wnętrz. Dodatkowo, przeznaczono 240 tysięcy złotych na zakup nowoczesnego sprzętu do ablacji. Miasto Koszalin również wsparło tę inwestycję, dokładając drugą część dotacji – kolejne 240 tysięcy złotych na ten sam cel. Łączna wartość prac remontowych oraz wyposażenie Pracowni wyniosła około milion złotych.

Szpital postanowił dodać do wyposażenia Pracowni Elektrofizjologii tzw. pływający stół operacyjny. Został on zakupiony ze środków własnych placówki i umożliwi lekarzom wykonywanie zabiegów w optymalnych warunkach. Stary stół został już zużyty. Zakup nowego stołu to koszt rzędu 270 tysięcy złotych.

Dr n. med. Elżbieta Zinka, Koordynator Oddziału Kardiologii, podkreśla, że rocznie wykonują około 250 zabiegów ablacji. Według standardów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, są to często jedyne metody leczenia pacjentów ze skomplikowanymi zaburzeniami rytmu serca.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, Piotr Sołtysiński, przyjął propozycję doktor Zinki, uwzględniając pilną potrzebę wymiany starego stołu na nowy, funkcjonalny stół operacyjny. Cel ten ma podnieść standard pracy personelu i jednocześnie zapewnić pacjentom większy komfort.

Warto zauważyć, że wcześniej Szpital zainwestował w Pracownię Hemodynamiki również działającą na Oddziale Kardiologii. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego, za środki Regionalnego Programu Operacyjnego zakupiono nowy kardioangiograf i zmodernizowano Pracownię Hemodynamiki. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 4,2 miliona złotych.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie od około 30 lat gości jeden z najlepszych Oddziałów Kardiologii w województwie. Średnio leczy on rocznie około 3700 pacjentów.

Niestety choroby układu krążenia są jednymi z najczęściej występujących przyczyn zgonów wśród Polaków. W 2018 roku na terenie zachodniopomorskiego województwa odnotowano łącznie 18 557 zgonów, z czego niemal połowa (8 005 osób) zmarła na choroby układu krążenia. W grupie osób powyżej 65. roku życia, choroby sercowo-naczyniowe stanowią ponad 53% wszystkich przypadków śmierci.