Wsparcie dla osób bezdomnych podczas zimy – akcja koszalińskiej policji i straży miejskiej

W obliczu zbliżających się niskich temperatur, nie możemy zapominać o tych, którzy nie mają gdzie schronić się przed zimnem. Każdy z nas może przyczynić się do niesienia pomocy osobom bezdomnym, wystarczy tylko zgłoszenie na numer alarmowy 112 lub za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W celu uniknięcia tragicznych konsekwencji, funkcjonariusze są w stałej gotowości, prowadząc inspekcje opuszczonych budynków, działek ogrodowych i innych miejsc, które mogą służyć jako tymczasowe schronienie dla osób bez domu.

Funkcjonariusze z Komendy Policji w Koszalinie oraz pracownicy Straży Miejskiej przystąpili do współpracy w celu udzielania wsparcia osobom pozbawionym dachu nad głową. Głównym założeniem tej inicjatywy jest troska o dobro osób bezdomnych, a także motywowanie ich do korzystania z pomocy dostępnej w różnych placówkach i instytucjach na terenie miasta. Mundurowi dokonują kontroli miejsc znanych z obecności bezdomnych, a także zidentyfikowali kilka nowych koczowisk. W działania zaangażowani są również mieszkańcy, którzy zgłaszają potencjalne miejsca pobytu osób bez domu.

W okresie jesienno-zimowym osoby bezdomne często poszukują schronienia w opuszczonych budynkach lub na działkach ogrodowych. Niestety, te miejscówki są zazwyczaj nieogrzewane, bez okien i mogą stanowić poważne zagrożenie ze względu na możliwość katastrofy budowlanej. Dlatego też, przebywanie w takich obiektach jest niebezpieczne.

Jednym z kluczowych elementów wspólnych patroli jest oferta pomocy skierowana do osób bezdomnych, która obejmuje tymczasowe miejsca noclegowe, opiekę medyczną, ciepłe posiłki, ubrania oraz możliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych.

Mimo że doświadczenie z poprzednich lat oraz przeprowadzone analizy pokazują, że osoby bezdomne często odmawiają przyjęcia pomocy, to policja i straż miejska nie ustają w swoich działaniach. Ważnym czynnikiem wpływającym na ich decyzję jest wymóg trzeźwości w schroniskach. Niestety podczas ostatnich działań żadna z osób nie skorzystała z oferowanej pomocy.

Dzięki ciężkiej pracy służb bezpieczeństwa, sytuacja osób bezdomnych staje się coraz bardziej stabilna. Niemniej jednak, każdy z nas może przyczynić się do poprawy tej sytuacji. Nie bądźmy obojętni, pamiętajmy o możliwości zgłaszania miejsc przebywania osób bezdomnych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każda reakcja ma znaczenie.