Uroczystość przyjęcia nowych funkcjonariuszy do Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

W dniu 15 stycznia 2024 roku, odnotowano istotne wydarzenie związane ze służbami ratunkowymi. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie miała miejsce uroczystość ślubowania, podczas której nowi funkcjonariusze i funkcjonariuszka zostali formalnie przyjęci w ich szeregi.

Akt ślubowania został przyjęty przez komendanta miejskiego st. bryg. Jacka Szpuntowicza, który z radością witamy nowych członków zespołu PSP. Ceremonia odbywała się pod okiem zarówno innych funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych KM PSP, którzy są integralną częścią Komendy Miejskiej w Koszalinie.

Ślubowanie to symboliczny rytuał, pełen powagi, stanowi on swoistą bramę do profesjonalnej służby. Równocześnie wzmacnia poczucie tożsamości zawodowej i jest ważnym kamieniem milowym w kariery każdego strażaka.

Korzystając z okazji, pragniemy serdecznie pogratulować nowo przyjętym funkcjonariuszom i funkcjonariuszce. Życzymy im bezpiecznej i efektywnej służby, a także wielu satysfakcji z wykonywania tego szlachetnego zawodu.