Unikalna okazja dla przedszkolaków – edukacyjne spotkanie z policjantami w Przedszkolu nr 15 w Koszalinie

Przedszkolaki z placówki oznaczonej numerem 15, położonej w Koszalinie, miały wyjątkową szansę na bliskie spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych. Policjanci przybyli do przedszkola, aby przeprowadzić edukacyjną rozmowę na temat bezpieczeństwa. Wizyta funkcjonariuszy była nieodłącznym elementem kampanii edukacyjnej, której priorytetem jest rozwijanie świadomości dzieci na temat kluczowych zasad bezpieczeństwa, zarówno na drodze jak i w innych sytuacjach dnia codziennego.

Podczas tego wyjątkowego spotkania, najmłodsi mieli okazję zapoznać się z podstawami ruchu drogowego oraz dowiedzieć się, jakie reguły należy przestrzegać podczas poruszania się po drogach jako piesi. Przedstawiciele policji nauczyli dzieci, dlaczego tak istotne jest posiadanie wiedzy na temat znaków drogowych i przestrzeganie ich, korzystając przy tym z różnych form aktywności, takich jak gry i praktyczne ćwiczenia.

Kluczowym punktem spotkania było omówienie numerów alarmowych. Policjanci dokładnie wyjaśnili przedszkolakom, które numery powinni wybierać w sytuacjach nagłego zagrożenia oraz jak poprawnie rozmawiać przez telefon z dyżurnym służb ratunkowych. Dzięki temu maluchy nie tylko zapoznały się z tymi numerami, ale również zdobyły umiejętność skutecznego i szybkiego wzywania pomocy w przypadku potrzeby.

Spotkanie z mundurowymi nie tylko służyło nauce, ale również dostarczyło dzieciom pozytywnych doświadczeń związanych z kontaktami z funkcjonariuszami służb mundurowych. Przedszkolaki miały szansę zadawać pytania, które najbardziej je interesują, a także mogły bliżej przyjrzeć się mundurom i sprzętowi używanemu przez policjantów na co dzień.