Sesja Rady Miejskiej on-line

17 grudnia w trybie zdalnym odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Koszalinie. w jej trakcie podjęto kilka ważnych i istotnych uchwał.

Dopłaty dla nauczycieli

Jedną z ważniejszych rzeczy było ustalenie maksymalnych kwot dopłat dla nauczycieli, którzy podejmują dalsze kształcenie się. Wskazuje ona objęte dofinansowaniem formy wykształcenia oraz specjalności. W tym roku uwzględnia ona też pojawiające się sugestie dyrektorów koszalińskich szkół, w tym te dotyczące nowoczesnych technologii informatycznych używanych w zdalnej edukacji, edukacji sensorycznej ale także pedagogice specjalnej, WOS-ie, dziedzinach artystycznych oraz historycznych.

Finansowanie dokształcania jest jednym z zadań organów prowadzących szkoły. W bieżącym budżecie samorząd na ten cel przeznaczył 1 milion 13 tysięcy zł. Poszczególni nauczyciele mogą się starać o dofinansowanie w zakresie od 2 do 3,5 tysiąca zł zależnie od formy kształcenia.

Nowy przystanek i zmiana nazw ulic

Na czwartkowej sesji podjęto też uchwałę w sprawie realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego. Na ulicy Sołeckiej biegnącej przez osiedle Jamno-Łabusz pojawi się wkrótce nowy przystanek autobusowy. Na mocy kolejnej uchwały aż trzy ulice w Koszalinie otrzymają nowe nazwy. Ulica biegnąca przez osiedle Lubiatowo przy Sokolej, Żurawiej i Jastrzębiej będzie mieć nazwę Sowia. Do Żurawiej doprowadzi nas Puszczykowa. Na osiedlu Jamno – Łabusz jedna z ulic na prywatnej posesji w sąsiedztwie ulicy Wikingów i Korsarzy otrzymała nazwę ulica Piratów.

Zmiana w systemie odbioru śmieci

Zmiany nastąpią w sposobie odbierania śmieci i odpadów komunalnych od domów jednorodzinnych. Od teraz właściciele otrzymają większą liczbę jednorazowych worków do segregacji zamiast każdorazowo zostawianych zamienników za odebrane przez firmę zbierającą odpady w systemie „worek za worek”. Wynika to z faktu częstych zgłoszeń o kradzieży lub utracie worków w inny sposób.

Aglomeracja

Na czwartkowej sesji pojawiła się też kwestia stworzenia aglomeracji Koszalin wspólnie z gminami Będzino oraz Manowo. Okazało się to konieczne w związku z realizacją nowego projektu rozbudowy gospodarki ściekowej, do którego obie te gminy również przystąpiły. Wspomniane samorządy wyraziły chęć włączenia się w strukturę aglomeracji i podpisały już z koszalińskim samorządem odpowiednie porozumienia. Od teraz aglomeracja liczy 135 tysięcy mieszkańców. Efektem połączenia ma być polepszenie warunków wodno-ściekowych a także zwiększenie skanalizowania całej aglomeracji. W ramach wspólnego projektu przewiduje się realizację około 4,83 km sieci kanalizacyjnej oraz podłączenie do istniejącej infrastruktury 656 osób.

Pod koniec przyjęto protokół komisji rewizyjnej z zakresu kontroli działań, jakie realizował pełnomocnik prezydenta ds niepełnosprawnych. Stwierdzono, że nie było w tych działaniach nieprawidłowości. Sesja Rady Miejskiej zakończyła się życzeniami świątecznymi dla mieszkańców i siebie nawzajem, jakie złożyli sobie radni oraz prezydent miasta.