Ruch uliczny odzyskuje swój normalny rytm: Otwarcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 206 w Koszalinie

Chcielibyśmy przekazać wiadomość, że droga wojewódzka numer 206 na terenie Koszalina jest już dostępna dla ruchu kołowego od 15 grudnia 2023 roku.

Oznacza to, że nie ma już konieczności korzystania z wcześniejszych objazdów przez Sianów. Z pewnością ten fakt przyczyni się do poprawy płynności ruchu drogowego w tym obszarze.

Niestety, ze względu na niedogodne warunki atmosferyczne, nie udało się zrealizować pełnego oznakowania poziomego na nowo otwartym odcinku drogi. Zarządca infrastruktury drogowej, czyli Zarząd Dróg i Transportu, pragnie zwrócić uwagę wszystkich kierowców korzystających z tej trasy na konieczność przestrzegania istniejących znaków drogowych, w tym ograniczeń prędkości. Apelujemy o odpowiedzialną postawę za kierownicą i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu.

W ramach dalszych działań związanych z inwestycją, Zarząd Dróg i Transportu oraz wykonawca prac planują nanieść linię segregacyjną na jezdni. Prace te mają zostać przeprowadzone w nadchodzącym tygodniu, pod warunkiem, że pozwolą na to okoliczności meteorologiczne.