Rozpoczęcie praktyk słuchaczy szkoły Policji z Słupska na terenie powiatu koszalińskiego

Po raz kolejny, młodzi adepci służby policyjnej ze Szkoły Policji w Słupsku zostali oddelegowani do zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego na terenie powiatu koszalińskiego. Mogli tam robić swoje pierwsze kroki w mundurach policyjnych, pod czujnym okiem doświadczonych funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Koszalinie. Jest to dla nich ostatni etap szkolenia zawodowego przed końcowym egzaminem i rozpoczęciem oficjalnej służby w jednostkach macierzystych.

Przebywając prawie samodzielnie na służbie, młodzi policjanci mają możliwość praktycznie wykorzystać zdobytą już teoretyczną wiedzę i umiejętności. Na praktykach pełnią oni obowiązki patrolowe pod kierownictwem dowódców z lokalnych jednostek policyjnych, którzy dobrze znają specyfikę terenu, na którym służba jest pełniona.

Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku przystępują do praktycznej służby z niezbędną wiedzą prawną oraz umiejętnościami z zakresu obsługi radiokomunikacji, legitymowania osób, prawidłowego stosowania środków przymusu bezpośredniego, udzielania pierwszej pomocy medycznej, a także zatrzymywania osób i przeprowadzania interwencji policyjnych.

Obecność młodych policjantów na praktykach jest również formą wzmocnienia kadrowego dla lokalnych jednostek policyjnych. Ich obecność na ulicach ma również działanie prewencyjne wobec osób dopuszczających się różnorodnych wykroczeń lub przestępstw. Podczas służby, funkcjonariusze patrolują miejsca oznaczone przez obywateli na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, aby minimalizować potencjalne niebezpieczeństwa dla społeczności.

Po zakończeniu praktyk, młodzi adepci policyjnego fachu poddadzą się końcowemu egzaminowi w Szkole Policji w Słupsku. Po jego zdaniu rozpoczną służbę w wyznaczonych dla nich jednostkach macierzystych.