Refleksje nad 42. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i uroczystościach w Koszalinie

Trzynastego grudnia to data, która zapisała się w historii naszego narodu ognistymi literami. W 1981 roku, na mocy decyzji Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, ogłoszono stan wojenny, znacząco ograniczając swobody obywatelskie. Szereg działaczy „Solidarności”, związku zawodowego stojącego na czele oporu przeciwko totalitarnemu reżimowi, zostało pozbawionych wolności i internowanych. Wydarzenie to jest symbolem brutalnego ataku na demokrację i wolnościowe ideały społeczeństwa polskiego, o którym nigdy nie powinniśmy zapominać.

Dokładnie 42 lata od tych dramatycznych wydarzeń, dzisiaj, w katedrze w Koszalinie, o godzinie 18 rozpoczęła się uroczysta msza święta dedykowana Ojczyźnie. Po jej zakończeniu uczestnicy zgromadzenia odwiedzili pomnik św. Jana Pawła II, składając tam kwiaty i zapalając znicze, aby upamiętnić wszystkich, którzy cierpieli podczas lat represji.