Proces zgłaszania projektów w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego

Koszaliński Budżet Obywatelski daje możliwość mieszkańcom Koszalina by samodzielnie, bądź z grupą znajomych, sąsiadów lub jako organizacja pozarządowa, zgłosili swoje projekty. Projekty mogą mieć charakter ogólnomiejski, inwestycyjny o wartości od 50 000 zł do 1 200 000 zł, proekologiczny tzw. Zielony Budżet Obywatelski o wartości do 300 000 zł czy nieinwestycyjny tzw. Społeczny Budżet Obywatelski o wartości do 150 000 zł.

Projekty osiedlowe mogą być zgłaszane na każdym z 18 osiedli i ich wartość nie może przekroczyć 150 000 zł. Proces zgłoszenia projektów jest prosty – zgłoszenia można dokonać samodzielnie, a do każdego projektu należy dołączyć formularz zgłoszeniowy. Możliwe jest zgłoszenie więcej niż jednego projektu, jednakże każdy z nich musi być złożony na osobnym formularzu.

Zgłoszenia projektów mogą być składane w trzech formach: osobiście, papierowo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, wysłane pocztą na adres Urzędu lub elektronicznie poprzez odpowiednią stronę internetową. W formularzu zgłoszeniowym ważne jest również zawarcie odpowiedniej liczby głosów poparcia.

Ilość potrzebnych podpisów zależy od typu projektu. Projekty ogólnomiejskie, niezależnie od ich charakteru, wymagają 30 podpisów mieszkańców Koszalina. Projekty osiedlowe natomiast – w zależności od osiedla – wymagają poparcia 1 lub 5 osób, które są mieszkańcami danego osiedla i nie są autorami projektu.

Autorzy projektów mogą liczyć na pomoc merytoryczną pracowników Urzędu Miejskiego oraz Pracowni Pozarządowej w zakresie przygotowania wniosków.