Poważne modyfikacje w trasach komunikacji miejskiej w Koszalinie od 7 maja 2024 r.

Od 7 maja 2024 roku, mieszkańcy Koszalina powinni być świadomi reorganizacji w systemie komunikacji miejskiej. Zmiany te wiążą się z przystosowaniem do planowanej przebudowy ulicy Chałubińskiego, która nieuchronnie wpłynie na stan obecnych tras komunikacyjnych.

Jako konsekwencję tych planów, nowe trasy zostaną wyznaczone dla pięciu linii autobusowych: 8, 9, 10, 15 i 20. Kluczowe zmiany obejmują przeniesienie przystanków „Chałubińskiego 02” oraz „Chałubińskiego 01” do jednego wspólnego miejsca, które będzie znajdować się zaraz za skrzyżowaniem z ulicą Jutrzenki. Dodatkowo, przystanek „PWSZ 02” również ulegnie przeniesieniu i zostanie umiejscowiony na ulicy Leśnej.

Z chwilą wprowadzenia tych zmian, wszystkie kursy z wymienionych linii będą prowadzone przez ulicę Leśną. Ta tymczasowa modyfikacja trasy jest niezbędnym działaniem mającym na celu zapewnienie płynnego funkcjonowania komunikacji miejskiej podczas prac remontowych na ulicy Chałubińskiego.