Oświetlenie pojazdów na celowniku koszalińskiej policji i ZORD w trosce o bezpieczeństwo na drogach

Bezpieczeństwo na drogach to kwestia, która znajduje się na szczycie priorytetów sił porządkowych. Policja po raz kolejny podejmuje działania mające na celu przypomnienie o znaczeniu prawidłowego oświetlenia pojazdów. W tym celu, koszalińscy stróże prawa współpracują z pracownikami Zakładu Obsługi Ruchu Drogowego (ZORD), informując kierowców o możliwości skorzystania z bezpłatnej kontroli świateł w wyznaczonych stacjach kontroli pojazdów.

Motywacją dla realizacji tej inicjatywy były niekorzystne zagadnienia związane z pogarszającymi się warunkami widoczności podczas jazdy, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Właściwe funkcjonowanie świateł jest kwestią nie tylko ich ogólnego stanu technicznego, ale również takich aspektów jak: precyzyjne ustawienie wysokości świateł, poprawny podział granicy światła i cienia oraz odpowiednie natężenie emitowanego światła. Zwrócenie uwagi na te elementy może przyczynić się do poprawy reakcji kierowcy, co z kolei może mieć decydujący wpływ na uniknięcie potencjalnego zderzenia.

Kierowanie pojazdem z niewłaściwie ustawionym oświetleniem nie jest jedynie błędem technicznym, który można naprawić po upomnieniu od policjanta czy diagnosty – to jest sprawa bezpośrednio dotycząca życia i śmierci. W ciągu dnia światła samochodowe służą do zaznaczania pozycji pojazdu na drodze, ale po zmierzchu ich funkcje rozszerzają się o oświetlanie trasy przed samochodem oraz oświetlenie innych nieoświetlonych przeszkód lub pieszych. Zła regulacja świateł może prowadzić do niewystarczającego oświetlenia drogi lub oślepienia innych użytkowników drogi.

W ramach tej akcji, koszalińscy policjanci we współpracy z pracownikami ZORD skupiają swoje wysiłki na kontroli oświetlenia pojazdów, ich stanu technicznego i wyposażenia, a także sprawdzają stan trzeźwości kierowców.

Kierowcy pragnący skorzystać z bezpłatnej kontroli ustawienia świateł swojego pojazdu są zapraszani do punktów Stacji Kontroli Pojazdów ZORD w Koszalinie.