Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesza w obowiązkach prezes i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie

Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o wszczęciu procesu odwoływania Justyny Celińskiej i Tomasza Krzemianowskiego, zajmujących stanowiska prezesa oraz wiceprezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie. Informacja ta została niedawno upubliczniona przez resort. W efekcie, od początku tygodnia, sędziowie Celińska i Krzemianowski zostali tymczasowo zwolnieni z wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Długotrwały komunikat wydany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zawiera liczne odniesienia do przepisów prawnych. Stwierdza on, między innymi, że „minister sprawiedliwości ma uprawnienia do odwołania prezesa i wiceprezesa sądu podczas trwania ich kadencji, jeśli dalsze sprawowanie funkcji nie jest możliwe do pogodzenia z dobrem wymiaru sprawiedliwości z różnych przyczyn”.

Proces odwoływania rozpoczyna się od formalnego wniosku ministra o rozpoczęcie procesu odwoływania osób na stanowiskach prezesa lub wiceprezesa sądu do odpowiedniego kolegium sądu. Kolegium ma obowiązek wydać opinię na ten temat. W międzyczasie, minister ma prawo zawiesić te osoby w obowiązkach do czasu rozpatrzenia wniosku. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku sądu w Koszalinie.

Decyzja o zawieszeniu w obowiązkach sędziów Celińskiej i Krzemianowskiego została uzasadniona faktem, że procedura wyboru na stanowiska prezesa i wiceprezesa nie objęła udziału samorządu sędziowskiego. To wynikało z przepisów wprowadzonych podczas kadencji ministra Zbigniewa Ziobrę w 2017 roku, które zniwelowały wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór osób na te stanowiska. Ta zmiana doprowadziła do sytuacji, gdzie osoby bez odpowiedniego doświadczenia zarówno orzeczniczego jak i menedżerskiego były wyznaczane na te stanowiska przez ministra. Wybór kandydatów był często oparty na kryteriach pozamerytorycznych co w wielu przypadkach znacznie obniżyło standard zarządzania sądami – informuje biuro komunikacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dodatkowo, argument za odwołaniem sędziów Celińskiej i Krzemianowskiego stanowiło podpisanie przez nich listu poparcia dla sędziego Łukasza Piebiaka, kandydującego do Krajowej Rady Sądownictwa, utworzonej nieprawidłowo na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 roku.

Wniosek ministra o odwołanie sędzi Justyny Celińskiej został także poparty przez apel 75 sędziów Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sędziów sądów rejonowych działających na terenie Sądu Okręgowego w Koszalinie. W apelu tym zwrócono uwagę na fakt, że pani sędzia straciła zaufanie swoich kolegów sędziów, którzy nie widzą możliwości konstruktywnej współpracy z nią w przyszłości.