Miasto czeka na metamorfozę: dawny Empik w Koszalinie nadal pozostaje opuszczony

Stary budynek, który kiedyś tętnił życiem jako Empik w centrum Koszalina, obecnie jest dołującym widokiem. Jego zaniedbany stan nie wydaje się zmieniać, pomimo iż latem 2019 wpłynął do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie dokument z informacją o rozpoczęciu prac. Prace te jednak obejmowały tylko drobne działania rozbiórkowe oraz konserwacyjne, mające na celu zabezpieczenie budynku przed dalszym niszczeniem.

Podjęliśmy próbę uzyskania dodatkowych informacji na temat planów inwestycyjnych od samego inwestora, pytając o przewidywane terminy zakończenia przebudowy. Niestety, nasze zapytanie zostało przemilczane. Za to więcej szczegółów udało nam się uzyskać od kierownika budowy. Jak powiedział, obecnie na budynku widnieją tablice informacyjne, ponieważ jest ważne pozwolenie na budowę. Jednak inwestor złożył wniosek o kolejne pozwolenie, które ma dotyczyć szeroko zakrojonej przebudowy całej konstrukcji.

Nadal jednak nie wiadomo, kiedy zostanie zakończone procedowanie o to pozwolenie, co sprawia, że nie można określić konkretnej daty rozpoczęcia prac. Tym samym, przyszłość budynku nadal pozostaje niepewna.