Koszalin zyska nowoczesną instalację kogeneracyjną, opalaną gazem

Proces dekarbonizacji, czyli ograniczania emisji dwutlenku węgla, towarzyszy coraz większej liczbie przedsiębiorstw. Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie również podąża tą ścieżką, planując budowę nowoczesnej instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem. Jest to kolejny etap zmian, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie szkodliwości dla środowiska. Właśnie te argumenty stanowią klucz do zrozumienia, dlaczego odchodzenie od technologii opartych na spalaniu węgla jest tak istotne. Nie tylko ze względu na negatywny wpływ na atmosferę i powodowanie efektu cieplarnianego, ale także z uwagi na rosnące koszty związane z emisją CO2 i niechęć instytucji finansowych do wspierania tego typu działań.

Instalacja kogeneracyjna, opalana gazem, to system umożliwiający jednocześnie produkcję energii cieplnej i elektrycznej. Dzięki temu ograniczane są straty energii, które występują podczas oddzielnej produkcji obu tych form energii. Przykładowo, w elektrowniach aż 60% energii jest marnowane, ulatując z kominów w postaci ciepła. Tymczasem kogeneracja pozwala to ciepło wykorzystać i przekazać do sieci ciepłowniczej.

W Koszalinie zostanie wybudowana instalacja o mocy rzędu 10 MW, z czego 5,06 MW to energia cieplna, a 5,36 MW to energia elektryczna. Obecnie dostępne źródła MEC dysponują mocą 134 MW energii cieplnej, więc nowa instalacja nie zastąpi całkowicie istniejącej infrastruktury. Niemniej jednak przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej i stabilności miejskiej sieci ciepłowniczej oraz usprawnienia dystrybucji ciepła po mieście. Przy tym wszystkim pomoże spełnić wymogi unijne dotyczące efektywności energetycznej i umożliwi uzyskanie finansowego wsparcia.

Realizacja projektu obejmować będzie opracowanie dokumentacji inwestycyjnej, budowę źródła energii cieplnej i elektrycznej, powstanie magazynu energii cieplnej o pojemności 250 metrów sześciennych oraz nadzór nad całością prac. Projekt ma zostać zrealizowany do grudnia 2025 roku, chociaż termin ten jest uzależniony od wielu czynników, takich jak uzyskanie odpowiednich pozwoleń i warunków przyłączenia do sieci energetycznej.