Koszalin otrzymał dotację na infrastrukturę

Nasze miasto otrzymało dotację w ramach projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Wysokość pozyskanego wsparcia finansowego wynosi 530 499 złotych. Wiadomo już na co zostaną przeznaczone pieniądze w ramach wskazanego projektu.

Miasto zamierza przeznaczyć pozyskane fundusze na budowę regionalnej informacji infrastruktury przestrzennej, a dokładniej na dostosowanie baz danych, ewidencję, cyfryzację i digitalizację rejestrów publicznych i ewidencji. Zadania zostaną przeprowadzone w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także w Urzędzie Marszałkowskim.

Działania mają na celu unowocześnienie usług wewnątrzadministracyjnych. Inwestycja zdecydowanie wpłynie na usprawnienie procesów podejmowania różnorodnych decyzji, monitoringu procesów gospodarczych, a także planowania różnych przedsięwzięć.