Bieżące działania związane z budową drogi ekspresowej S6 na odcinku Koszalin – Słupsk

Obecnie w regionie, w którym mieszkamy, prowadzone są prace związane z tworzeniem drogi ekspresowej S6. Konkretnie, działania te obejmują odcinek pomiędzy miejscowościami Sianów a Słupsk. Przez ostatnie tygodnie obserwowaliśmy, jak postępuje ta kluczowa inwestycja dla naszego regionu.

Na ten moment, większość działań koncentruje się na tworzeniu węzłów drogowych oraz budowie mostów. Te ostatnie mają pokonać przeszkody naturalne, takie jak rzeka Grabowa (na trasie pomiędzy Sianowem a Sławnem), a także rzeka Wieprza i Kanał Miejski (na trasie od Sławna do Słupska).

Warto jednak przypomnieć, że planowany odcinek drogi ekspresowej S6 – Sianów – Sławno – rozpoczyna swój bieg tuż za obwodnicą Koszalina i Sianowa. Jego zakończenie przewidziane jest przed miejscowością Sławno.

W ramach tej kluczowej dla regionu inwestycji przewidziana jest budowa czterech kluczowych węzłów komunikacyjnych. Będą to: Kawno, Malechowo, Karwice i Bobrowice. Dodatkowo, planowana jest budowa Obwodu Utrzymania Drogi (OUD) oraz dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (Karwice Północ i Południe).

Na omawianym odcinku drogi S6 powstanie dodatkowo 12 wiaduktów, 5 mostów i 3 przejścia dla zwierząt. Nad realizacją tej inwestycji czuwają firmy Kobylarnia i Mirbud, które tworzą konsorcjum odpowiedzialne za prace.